درمان افتادگی سینه و پستان چیست؟

مقاله آناتومی سینه زنان

مقاله آناتومی سینه زنان

پـِستان دو یا چند غدهٔ بزرگ بر سینه جانوران پستاندار است که نزد زن‌ ها بزرگتر است و از آن شیر برای بچه می‌تراود.انسان‌ها دو پستان دارند و در انسان، پستان در دختران پیش از بلوغ و در مردان در سراسر عمر کوچک است. پستان‌ها در زنان در هنگام بارداری و به‌ویژه پس از زایمان بسیار بزرگ می‌شوند.محتویات این مقاله به پستان و سینه انسان میپردازد: ( مقاله آناتومی سینه زنان )

پستان: طرح مقطع از پستان.

 1. قفسه سینه
 2. ماهیچه پکتورالیس
 3. لوبول‌ ها
 4. نوک پستان
 5. هاله دور پستان
 6. مجرای شیر
 7. بافت چربی
 8. پوست

پستان زنان و تا اندازه‌ ای سینه مردان عملکرد تحریک جنسی نیز دارند و در ادبیات به آن‌ها اشارات زیادی شده‌است. پستان زنان بطور معمول یکی از محدوده‌های شهوت‌ زا به‌شمار می‌ آیند زیرا تراکم عصب‌ هایی که انتهای حسی آنها در سر پستان قرار دارد زیاد است و بنابر این لمس این ناحیه پیام‌ های زیادی به مغز ارسال می‌کند. وجود این تعداد از انتهاهای عصبی هم‌چنین دلیل اصلی این امر است که بخشی از زنان، برعکس بخش دیگر، لمس در این ناحیه را تجربه‌ ای لذت‌ بخش نمیدانند و ارسال یک‌ باره شمار زیادی پیام تحریک‌ کننده به مغز را به حالتی ناراحت‌کننده تجربه میکنند…/

به خاطر این رابطه با تحریک جنسی در جوامعی که جنسیت با شرم و تابو همراه است در زبان برای پستان واژه سینه نیز به‌کار میرود…/

پیرامون نوک پستان هاله نام دارد و هاله در دختران گلی‌رنگ و در زنان زاییده تیره‌رنگ است.

پستان‌ها از توده چربی تشکیل شده‌اند که غدد شیری و مجاری شیری آن، توده چربی را مانند لانه زنبور کرده‌است.

این غده‌ها تحت تاثیر تغییرات شیمیائی بدن قرار می‌گیرند به طوری که یاخته‌های شیرساز که سطح غده‌ ها را پوشانیده‌اند، تحت تأثیر 3 هورمون اساسی زنانه یعنی استروژن، پروژسترون، و پرولاکتین قرار دارند و در بانوانی که در سنینی هستند که میتوانند باردار شوند همه ماهه این غده‌ها تحریک می‌شوند، بزرگ و پر از مایع می‌گردند و این امر باعث می‌شود که آن موقع بسیاری از بانوان سنگینی در پستان خود احساس نمایند.

Breast Anatomy

گاهی پستان دردناک است و حتی در لمس، در پستان توده‌ای حس می‌شود، این امر سه چهار روز پیش از آغاز عادت ماهانه شروع می‌شود. وقتی که قاعدگی آغاز می‌شود این تحریکات هورمونی متوقف می‌شوند. در یک پستان سالم، بزرگی حجم سینه یاخته‌ های شیر و مایع فروکش میکنند و به حال اول برمیگردند…/


کالبدشناسی سینه :

کالبدشناسی پستان زن :

پستان‌ها عمدتا از لوبول‌ ها و مجاری شیر به همراه چربی و بافت همبند تشکیل می‌گردند. شیر از نوک پستان خارج می‌شود. ناحیه تیره اطراف نوک پستان هاله نام دارد.

نوک پستان توسط ناحیه‌ای تیره به نام هاله احاطه شده‌است. رنگ هاله از رنگ صورتی به رنگ قهوه‌ ای تیره‌ است و دارای چند غده چربی است. در زنان، غدد مربوط به پستانداران بزرگتر در درون پستان شیر تولید. آنها در طول پستان توزیع می‌گردند، با دو سوم از بافت یافت نشد در عرض ۳۰ میلی‌متر از پایه از نوک پستان توجه کنید. این را به نوک پستان‌ها توسط بین ۴ و ۱۸ شیر اور مجراهای زهکشی، هر جایی که تا به بازشدن مجرای خود را دارد. شبکه تشکیل شده که توسط این کانالهای پیچیده‌است. این وضعیت همیشه به طور شعاعی مرتب نشده‌اند، و شاخه‌های نزدیک به نوک پستان توجه کنید. مجراهای در نزدیکی نوک پستان را به عنوان مخزن عمل شیر نیست؛ رمزی آل همکاران. نشان داده‌است که توصیف مرسوم سینوس پیرامون بینی شیر اور نکنید، در واقع، وجود داشته باشد. در عوض، اغلب شیر است در واقع در پشت سینه، و هنگامی که کودک شیرخوار رخ می‌دهد، عضلات صاف از غده شیر فشار بیشتر به جلو.

سینه و دستگاه وکیوم بزرگ كردن سينه
سینه

باقیمانده پستان از بافت همبند تشکیل شده‌ است (کلاژن و الاستین)، بافت چربی (چربی)، و کوپر لیگامانها است. نسبت غدد به بافت چربی در زنان شیرده نسبت به زنان غیر شیرده از ۱:۱ به ۱:۲ افزایش می‌یابد.

خون‌رسانی به سینه و از سینه رگ‌ های داخلی مشتق شده‌است (که قبلا به آن عروق داخلی مربوط به پستانداران)، عروق کناری وابسته به قفسه سینه، رگ‌ های سینه‌ ای-اخرمی و خلفی سرخرگ واقع در بین دنده‌ها. تخلیه وریدی از پستان عمدتاً به ورید زیر بغل است، اما برخی از سیاهرگ‌ ها به رگ‌ های داخلی وابسته به قفسه سینه و رگ‌ های واقع در بین دنده‌ها تخلیه می‌شوند. نوک سینه‌ ها در هر دو جنس نر و ماده دارای میزان زیادی از عروق خونی و اعصاب هستند. نوک سینه‌ها در زنان و مردان می‌توانند در پاسخ به محرک‌های جنسی راست شده باشد

عصب دهی پستان توسط شاخه‌ های قدامی و کناری پوستی از innervated چهارم است تا اعصاب ششم واقع در بین دنده‌ها است. نوک پستان توسط درماتوم T۴ عصب دهی می‌شود.


رشد پستان :

رشد پستان یک زن به شرایط محیطی و ژنتیکی وی بستگی فراوانی دارد؛ ولی به طور معمول شروع رشد پستان‌ها در سن ۱۰ تا ۱۲ سالگی آغاز می‌شود و تا چند سال پس از دوران بلوغ نیز رشد پستان‌ ها ادامه دارد.

ساختار سینه زن

در دوران شیردهی به دلیل پر شدن مجراهای شیر پستان‌ها بزرگتر می‌شوند. همچنین سیر افتادگی پستان‌ های یک زن نیز همانند رشد آن بسته به ژنتیک فرد دارد. گرچه معمولا پس از دوران یائسگی افتادگی سینه ها و پستان‌ ها نیز بیشتر میشود و این امر به دلیل از دست دادن بافت پستان اتفاق می‌افتد…/


بیماری‌ ها:

معمولاً در بانوان کمتر از ۳۰ سال سرطان پستان دیده نمی‌شود و ازدیاد آن از اوایل دههٔ پنجم یعنی از ۴۰ سال به بالا است. در این سنین بازهم سرطان پستان کم است تا اینکه زن به ۵۰ سالگی برسد و بیشترین تعداد سرطان‌ های پستان در سالهای ۵۵ تا ۶۰ سالگی است…/


دانلود مقاله آناتومی سینه زنان :

BREAST ANATOMY

Breast Anatomy

درمان افتادگی سینه و پستان چیست؟

Breast Anatomy

Breast Anatomy

This paper is abour Breast Anatomy in woman to know as well as about it. woman likes to have Big Breast for beautiful body and it needs to learn somethings about Breast Anatomy. Follow us

As you learn about breast cancer;we will repeatedly reference the anatomy of the breast. Understanding the different parts and functions will help you better grasp the details of breast cancer.

Knowing your body helps you to:

 1. Make informed decisions.
 2. Have a better dialogue with your doctor.
 3. Be aware of anything unusual.

Adipose tissue

The female breast is mostly made up of a collection of fat cells called adipose tissue. This tissue extends from the collarbone down to the underarm and across to the middle of the ribcage.


Lobes; lobules; and milk ducts

A healthy female breast is made up of 12–20 sections called lobes….\

Each of these lobes is made up of many smaller lobules;the gland that produces milk in nursing women. Both the lobes and lobules are connected by milk ducts;which act as stems or tubes to carry the milk to the nipple. These breast structures are generally where the cancer begins to form.

Breast Anatomy
Breast Anatomy

 

The Lymph System

Within the adipose tissue is a network of ligaments; fibrous connective tissue, nerves, lymph vessels; lymph nodes;and blood vessels.

The lymph system, which is part of the immune system; is a network of lymph vessels and lymph nodes running throughout the entire body. Similar to how the blood circulatory system distributes elements throughout the body;the lymph system transports disease-fighting cells and fluids. Clusters of bean-shaped lymph nodes are fixed in areas throughout the lymph system and act as filters by carrying abnormal cells away from healthy tissue.

The type of breast cancer is generally determined by the origin of the growth of cancer cells; which is almost always in the lobes; lobules;or ducts. When cancer is found in the nearby lymph nodes, it helps doctors identify just how far the cancer has spread. If the nearest nodes contain cancer; additional nodes are usually examined for the presence or absence of cancer cells to understand how far the disease has progressed.