دندانپزشکی

سهم هزینه دندانپزشکی در سبد هزینه خانوار

سهم هزینه دندانپزشکی در سبد هزینه خانوار

هزینه های پزشکی حتی با بیمه درمانی و بیمه سلامت هم همچنان غوغا می کند و هستند بسیار اشخاصی که در همین روزها حتی با سرماخوردگی معمولی نیز توان مراجعه به پزشک و بیمارستان را نداشته باشند! حال اگر بخواهیم صحبت از ترمیم دندان ها و مراجعه به دندانپزشکی سخن بگوییم باید گفت که این وضعیت در دندان پزشکی ها بسیار مشهود تر و هزینه های بسیار کلانی را در پی خواهند داشت و یکی از دلایل عدم سلامت در بهداشت دهان و دندان در کشور شاید خیلی مناسب نباشد همین هزینه های زیاد می باشد و به همین جهت این مبحث را تحت عنوان سهم هزینه دندانپزشکی در سبد هزینه خانوار را برای شما دوستان گرامی بررسی می نماییم:

سهم هزینه دندانپزشکی در سبد هزینه خانوار

تعرفه و دستمزد سلیقه‌ ای دندانپزشکی در مطب و کلینیک‌ های دندانپزشکی و چگونگی مبلمان این مطب‌ ها و رفتارهای خاص پزشک و منشی‌ ها با توجه به موقعیت استقرار مطب بسیار متفاوت است.

به نظر نمیرسد; بر تعرفه خدمات آنها نظارت شود.بیماران و مراجعه کنندگان برای دسترسی و کسب اطلاعات تعرفه دندانپزشکی;به جز پرسش از پزشک یا منشی پزشک و یا از سایر مراجعه کنندگان; راه دیگری را برای کسب تعرفه خدمات دندانپزشکی ندارند…/درحالیکه این مساله به سادگی در سایت پزشکان یا در بروشور ساده میتواند در اختیار بیماران قرار گیرد…/

فراهم نبودن همین رفتار ساده سبب میشود بیماران با معذوریت اخلاقی به دریافت این اطلاعات بطور حضوری از پزشک یا همکار ایشان و یا دیگر مراجعه کنندگان اقدام کنند;درنتیجه هزینه پیش بینی نشده ای را پرداخت میکنند و در نهایت فرصت انتخاب پزشک دیگر با حق الزحمه مناسب با کیفیت بهتر را از دست میدهند و هزینه سنگینی به سبد هزینه خانوار وارد میشود که با این وضعیت اقتصادی این روزهای کشور و خانوارها می تواند مبلغ سنگینی را بر شخص و خانواده اش تحمیل کند..!

روغن نارگیل و تاثیرش بر سلامت دهان

با این مقدمه به این مولفه اساسی میپردازیم که تعرفه و خدمات دندانپزشکی بر پایه چه رویکردی محاسبه میشود؟

به نظر میرسد که افراد بسیاری که به مطب دندان‌ پزشکان مراجعه میکنند; در زمانیکه در انتظار دریافت خدمات دندانپزشکی هستند; ناخواسته درآمد تقریبی یک دندانپزشک را محاسبه میکنند و ناخودآگاه به این جمع‌ بندی میرسند این گروه; و در مقابل رشته‌ های تخصصی و پیچیده مهندسی برق; الکترونیک کامپیوتر و دیگر رشته‌ های فنی و مهندسی; در مقابل هشت ساعت کار در روز دو تا پنج میلیون تومان یا بیشتر درآمد دارند;در صورتیکه رشته تخصصی فنی دیگری همین مبلغ را در یک ماه هم نمی توانند به دست بیاورند…!

براستی کدام ارگان باید به این رفتار نظارت کند و جلوی این بی‌ عدالتی را بگیرد و تفاوت بسیار مهمی که در رشته های مهندسی که زیر ساخت کشور را پایه ریزی می کنند در مقابل با رشته های پزشکی که این روزها به پردرآمدترین شغل های ایران تبدیل شده اند را روشن و شفاف سازد..؟!