خواندن فکر افراد

خواندن فکر افراد

خواندن فکر افراد

روش خواندن فکر افراد از راه دور آیا امکان دارد و خواندن فکر دیگران از راه دور و ارتباط ذهنی از راه دور و ذهن خوانی از راه دور و چه کسانی میتوانند حافظه افراد را بخوانند با تست ذهن خوانی میسر است؟ روش خواندن فکر افراد برای چه افرادی امکان دارد؟ حقیقت خواندن فکر افراد >

چه کسانی میتوانند حافظه افراد را بخوانند ؟

طبق تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران رقابتی برای اولین بار حدود 20سال پیش به مرحله اجرایی رسید که نشان داد توانایی خواندن ذهن بقیه افراد توسط زن‌ ها به واسطه یک ژن خاص بر روی DNA صورت میگیرد و باعث میشود زنان نسبت به مردان بیشتر از این توانایی برخوردار باشند../

تشخیص سکته مغزی در 10 دقیقه

محققان در دانشگاه کمبریج، آزمونی را برگزار کردند که (خواندن ذهن از روی چشم) نام داشت که طی این آزمایش تصویری از چشم‌ های مختلف در مقابل شرکت کنندگان قرار گرفت تا به تشخیص حالت‌ ها و احساسات افراد بپردازند.

  • این پژوهش داد که افراد فورا میتوانند با نگاه کردن به چشم دیگران ذهن و احساسات آنها را بخوانند.
  • در این پژوهش مشخص شد که توانایی برخی افراد در این کار از سایرین بیشتر بوده و زنان دارای متوسط نمره بهتری هستند.

آزمون جدیدی در این زمینه با همکاری شرکت بیوتکنولوژی بر روی 89,000 نفر در سراسر دنیا صورت گرفت که باز هم در این آزمون زنان متوسط نمره بهتری نسبت به مردان داشتند و این موضوع نشان میدهد که حضور ژن مخصوص بر روی DNA زنان، این توانایی را در آنها ایجاد کرده است../

محققان این پژوهش بر این باورند که این کار یک گام مهم رو به جلو در حوزه علوم اعصاب اجتماعی بوده و به تکمیل اینکه چه چیزی سبب تنوع در همدلی شناختی میشود کمک میکند../

بطور خاص، تنوع ژنتیکی در کروموزوم-3 در زنان به شدت با توانایی خواندن ذهن مرتبط است و جالب توجه است اینکه عملکرد مردان در این آزمون با ژن‌ هایی در منطقه خاصی از کروموزوم-3 در ارتباط نبود../

دو عامل مهم زمينه ساز آلزایمر

در کروموزوم-3 یک ژن به نام LRRN1 وجود دارد که در منطقه‌ ای از مغز به نام (استریاتوم) فعال است و نقش مهمی در همدلی ایفا میکند :-)

سلامت و پزشکی الوند شاپ
AlvandShop.ir