برق باز هم گران می شود

برق باز هم گران می شود

برق باز هم گران می شود

این روزها باز هم خبر از گران شدن یک حامل انرژی دیگر که فصل زمستان و تابستان نمیشناسد می شود و آن هم انرژی بسیار مورد نیاز در خانه ها و شهرک های صنعتی و ادارات و سازمان های دولتی و غیره می باشد. این بار مدیر عامل توانیر خبر از برنامه ریزی برای گران کردن قیمت برق در سال آینده خبر می دهد! که در زیر به بررسی آن بنا به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز پرداخته شده است:
مدیرعامل توانیر:
برق گران می‌ شود …!
مدیرعامل توانیر از برنامه افزایش قیمت برق در سال آینده خبر داد.

بنابه گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز آرش کردی در گفتگو با ایسنا;اظهار داشت:

افزایش قیمت برق برای سال آینده درحال حاضر در سطح یک طرح در وزارت نیرو و هیئت دولت مطرح شده; اما طبیعی است این افزایش قیمت صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هر ساله در حوزه خدمات افزایش قیمت صورت میگیرد; ادامه داد:

صنعت برق نیز از این مساله مستثنی نخواهد بود و براساس مکاتبات صورت گرفته احتمال افزایش قیمت برق برای سال آینده وجود دارد…!

وی در خصوص تعامل توانیر با بخش خصوصی تصریح کرد:

در شرایط فعلی اگر بخش خصوصی بخواهد برای صادرات قراردادی را منعقد کند به لحاظ فنی و تکنیکی تا جایی که قوانین ما اجازه دهد آنها را حمایت میکنیم../


مدیر عامل توانیر یکی از سیاست‌ های توانیر را استفاده نکردن نیروگاه‌ ها از برج‌ تر عنوان و افزود:

حتی نیروگاه‌ های قدیمی نیز باید این کار را انجام دهند که تاکنون بررسی‌ های زیادی برای اجرای این طرح صورت گرفته است.

برق باز هم گران می شود

کردی همچنین با بیان این‌که ابتدا این کار را از نیروگاه شهید مفتح آغاز کرده‌ایم، ادامه داد:

بدلیل این‌که اصرار ما بر این است که این طرح قابل اجرا است;لذا این کار را از یک نیروگاه دولتی آغاز کردیم که نتیجه خوبی نیز از آن بدست آمد است../

وی در پایان گفت:

اگر ابعاد اقتصادی این مسئله را در نظر بگیریم;باید گفت که بخش خصوصی نیز باید به این سمت و سو حرکت کند…/