دستمزد کارگران در سال 1397 به 20 درصد افزایش یافت

دستمزد کارگران در سال 1397 به 20 درصد افزایش یافت

دستمزد کارگران در سال 1397 به 20 درصد افزایش یافت

پس از تشکیل چندین نشست شورای عالی کار با دستور کار دستمزد سال 1397 ، سرانجام پس از نشستهای متعدد شرکای اجتماعی، دستمزد کارگران در سال 1397 به 20 درصد افزایش یافت .این در حالی است که شاید چرخ کارخانه ها در سال 96 به خوبی نچرخیده بود و هم کارگران و هم کارفرمایان از روند آن زیاد رضایتمند نبوده اند!

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد ۹۷ کارگران برای حداقلی بگیران از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۹۶ با افزایش ۲۰ درصدی، یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان تعیین شد.

سایر سطوح مزدی در فرودین ماه سال آینده تعیین تکلیف میشود.

  • بر این اساس میزان دستمزد حداقلی بگیران با احتساب مبلغ ۱۱۰ هزار تومانی بن کارگری و ۴۰ هزار تومانی حق مسکن یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان برای سال آینده خواهد بود.

قرار است پس از تعیین تکلیف در خصوص مزدبگیران سایر سطوح مزدی در فروردین ماه بخشنامه افزایش دستمزد از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شود.

لازم به ذکر است امسال مذاکرات مزدی رنگ و بوی متفاوتی نسبت به ادوار گذشته داشت به طوری که پس از افزایش اختلافات بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشست‌های جداگانه ای از سوی وزیر کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد تا دیدگاه های طرفین به یکدیگر نزدیک شود.

دستمزد کارگران در سال 1397 به 20 درصد افزایش یافت


به گزارش خبرنگار مهر، فرمول محاسبه به اینصورت خواهد بود :

افزایش ۱۲درصد + روزانه ۲۴۱۷۸ ریال برای تمام سطوح مزدی ( حداقل حقوق ، و بیشتر از حداقل حقوق ).در فرمول فوق ، نرخ حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷ به : ۱۱,۱۴۰,۵۶۷ ریال ، بعلاوه ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال( بن خواروبار و مسکن ) مجموعا : ۱۲.۶۴۰.۵۶۷ ریال خواهد رسید .

بعنوان مثال:

فردی که حقوق ثابت وی در سال ۱۳۹۶ ، ماهیانه مبلغ : ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است ، در سال ۱۳۹۷ به مبلغ : ۲۳,۱۲۵,۳۴۰ ریال خواهد رسید ( صرفنظر از مزد سنوات ) .

منبع : خبرگزاری مهر
AlvandSHop.ir